martes, 3 de febrero de 2015

Plànols 1985 Urbanisme Bellvitge
                                      

 ELS DOCUMENTS DEL CELH. Febrer 2015Els documents de febrer són de 30 anys ençà. Es tracta de dos plànols del barri que formaven part de la planificació aprovada per l’Ajuntament.

Van ser realitzats per un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya, encapçalat pel prestigiós arquitecte Manuel Ribas i Piera. Era la primera planificació del barri duta a terme per un ajuntament democràctic, i la seva preocupació bàsica era la d’urbanitzar els nombrosos espais intersticials entre blocs i edificis comercials. També es consolidava la Rambla Marina com a eix viari central i principal via de connexió amb el barri Centre.

Com podem apreciar, no es preveia el Parc, tret de l’espai al voltant de l’església, ni tampoc cap hotel ni edificació de cap tipus. El que sí s’ha complert és la zona esportiva prevista a ponent del barri.

No hay comentarios:

Publicar un comentario